Poliklinika Nova logo
 • Interna medicina sa kućnom negom

 • dr Dragan Kostić

  Specijalista interne medicine

  vlasnik poliklinike

 • Dr sci. med. Suzana Raičević Sibinović

  Internista gastroenterohepatolog

  načelnik odeljenja interne medicine, kućne nege i konzilijuma

 • Puk. doc. dr sci. med Goran Damnjanović

  Internista kardiolog

 • doc. dr sci med. Viktor Stoičkov

  Internista kardiolog

 • Prim. dr sci med Aca Spasić

  Internista endokrinolog

 • dr Vesna Cvetković

  Internista pulmolog

 • dr Milan Mihajlović

  Internista kardiolog

 • Ass.dr Emina Kostić

  Internista nefrolog

 • Jelena Pešič

  Glavna sestra (visoka medicinska sestra)

 • Aleksandra Nikolić

  medicinska sestra

 • Anđela Đorđević

  visoka medicinska sestra

 • Gabrijela Vladimirov

  medicinska sestra-pripravnik

 • Borko Ivanović

  medicinski tehničar

 • Aleksandar Mančić

  visoki medicinski tehničar

 • Milena Stojković

  medicinska sestra

 • Ivona Lazić

  medicinska sestra

 • Jelena Pejčić

  Visoki fizioterapeutski tehničar

 • Mirjana Jovanović

  Master psiholog; porodični savetnik; porodični i kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut pod supervizijom