Poliklinika Nova logo
 

Cenovnik

 • Interna medicina

  • Pregled specijaliste kardiologa

   3.500

  • Pregled specijaliste kardiologa + EKG

   3.900

  • Pregled specijaliste kardiologa + EKG + EHO srca

   6.300

  • Kontrolni pregled specijaliste kardiologa

   2.700

  • Kontrolni pregled specijaliste kardiologa + EKG

   3.100

  • Kontrolni pregled specijaliste kardiologa + EKG + EHO srca

   5.500

  • Pregled specijaliste kardiologa na terenu

   5.500

  • Pregled specijaliste kardiologa na terenu + EKG

   6.300

  • Kontrolni pregled specijaliste kardiologa na terenu

   4.700

  • Kontrolni pregled specijaliste kardiologa + EKG na terenu

   5.500

  • EHO srca

   3.500

  • EKG

   500

  • Holter EKG 24h

   3.500

  • Holter EKG 48h

   4.500

 • Pedijatrija

  • Pedijatrijski pregled

   3.500

  • Pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om

   4.500

  • Kontrolni pedijatrijski pregled (u okviru 7 dana od prethodnog pregleda)

   2.500

  • Kontrolni pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i crp-om (u okviru 7 dana od prvog pregleda)

   3.500

  • Kućna poseta pedijatra

   5.000

  • Pregled u savetovalištu

   4.500

  • Pregled u savetovalištu sa ultrazvukom kukova

   5.000

  • Pregled pedijatra endokrinologa Prof. dr sci.med. Ljiljane Šaranac

   5.000

  • Kontrolni pregled Prof. dr Ljiljane Šaranac(3 nedelje od prethodnog pregleda)

   3.500

  • Pregled pedijatra pulmologa Doc.dr Snežane Živanović

   4.500

  • Kontrolni pregled pulmologa Doc.dr Snežane Živanović (3nedelje od prethodnog)

   3.000

  • Pregled pulmologa Doc.dr Snežane Živanović sa spirometrijom

   6.000

  • Spirometrija

   2.000

  • Pregled pedijatra imunologa i alergologa Prim. dr sci. med. Mirjana Živanović

   4.500

  • Kontrolni pregled alergologa i imunologa(3nedelje od prethodnog pregleda)

   3.000

  • Kožni alergo test na inhalacione alergene (PRIK TEST)

   3.000

  • Pregled neuropsihijatra, dečijeg neurologa dr Milene Dimić

   5.000

  • Kontrolni pregled neuropshijatra, dečijeg neurologa dr Milene Dimić

   4.000

  • Pregled dečijeg imunologa i reumatologa (dr Dragana Lazarević)

   4.500

  • Kontrolni pregled dečijeg imunologa i reumatologa u okviru 30dana

   3.000

  • Ultrazvuk abdomena dr Tihana Ristić

   3.500

  • Pregled pedijatra kardiologa

   4.500

  • Pregled pedijatra kardiologa sa ultrazvukom srca

   6.500

  • Pregled specijaliste fizijatrije

   3.500

  • Pregled specijaliste ORL

   3.500

  • Pregled specijaliste dečje psihijatrije

   4.000

  • Kontrolni pregled spec. psihijatrije u okviru 60dana

   3.000

  • Psihološka procena

   3.000

  • Psihoterapija i savetovanje

   3.500

  • Kućna poseta psihologa

   4.000

  • Logopedska procena

   3.000

  • Logopedska procena govorno-jezičkog statusa pred polazak u školu

   4.000

  • Logopedski tretman 30min

   2.000

  • Logopedski tretman 50min

   3.000

  • Defektološka procena

   3.000

  • Defektološki tretman

   2.500

  • Fizikalni tretman

   2.000

  • Poseta patronažne sestre

   3.000

  • Svakodnevni dolazak patronažne sestre 5 dana u kontinuitetu

   13.000

  • Davanje intramuskularne injekcije

   500

  • Davanje infuzije

   2.000

  • Inhalacija

   500

  • Obrada pupka

   700

  • Vađenje krpelja

   500

 • Opšta medicina

  • Pregled lekara opšte prakse

   3.000

  • Kontrolni pregled lekara opšte prakse

   2.000

  • Pregled specijaliste opšte prakse

   3.500

  • Kontrolni pregled specijaliste opšte prakse

   2.700

  • Pregled lekara opšte prakse na terenu

   4.700

  • Kontrolni pregled lekara opšte prakse na terenu

   4.000

  • Pregled specijaliste opšte prakse na terenu

   5.500

  • Kontrolni pregled specijaliste opšte prakse na terenu

   4.700

 • Gastroenterologija

  • Pregled specijaliste gastroenterologa

   3.500

  • Pregled specijaliste gastroenterologa + EHO abdomena

   6.300

  • Kontrolni pregled specijaliste gastroenterologa

   2.700

  • Kontrolni pregled specijaliste gastroenterologa + EHO abdomena

   5.500

  • EHO abdomena

   3.500

  • Pregled specijaliste gastroenterologa na terenu

   5.500

  • Kontrolni pregled specijaliste gastroenterologa na terenu

   4.700

 • Endokrinologija

  • Pregled specijaliste endokrinologa

   3.500

  • Kontrolni pregled specijaliste endokrinologa

   2.700

  • Pregled specijaliste endokrinologa na terenu

   5.500

  • Kontrolni pregled specijaliste endokrinologa na terenu

   4.700

 • Pulmologija

  • Pregled specijaliste pulmologa

   3.500

  • Kontrolni pregled specijaliste pulmologa

   2.700

  • Pregled specijaliste pulmologa na terenu

   5.500

  • Kontrolni pregled specijaliste pulmologa na terenu

   4.700

  • Spirometrija

   3.500

  • Bronhodilatatorni test

   4.500

 • Nefrologija

  • Pregled specijaliste nefrologa

   3.500

  • Kontrolni pregled specijaliste nefrologa

   2.700

  • Pregled specijaliste nefrologa na terenu

   5.500

  • Kontrolni pregled specijaliste nefrologa na terenu

   4.700

  • Ultrazvuk bubrega

   3.500

 • Neurologija

  • Pregled specijaliste neurologa

   3.500

  • Kontrolni pregled specijaliste neurologa

   2.700

  • Pregled specijaliste neurologa na terenu

   5.500

  • Kontrolni pregled specijaliste neurologa na terenu

   4.700

 • Psihijatrija

  • Kontrolni pregled specijaliste psihijatra

   2.700

  • Pregled specijaliste psihijatra

   3.500

  • Pregled specijaliste psihijatra na terenu

   5.500

  • Kontrolni pregled specijaliste psihijatra na terenu

   4.700

 • Hirurgija

  • Pregled specijaliste hirurga

   3.500

  • Kontrolni pregled specijaliste hirurga

   2.700

  • Obrada rane od strane hirurga

   3.200

  • Obrada dekubita od strane hirurga

   3.600

  • Pregled specijaliste hirurga na terenu

   5.500

  • Kontrolni pregled specijaliste hirurga na terenu

   4.700

  • Obrada rane na terenu od strane hirurga

   5.200

  • Obrada dekubita na terenu od strane hirurga

   5.600

 • Ultrazvučna dijagnostika

  • Ultrazvuk zglobova

   3.500

  • Ultrazvuk mišića i tetiva

   3.500

  • Ultrazvuk štitne žlezde

   3.500

  • Ultrazvuk mekih tkiva vrata

   3.500

  • Ultrazvuk dojki i aksila

   3.500

  • Ultrazvuk srca

   3.500

  • Ultrazvuk abdomena

   3.500

  • Ultrazvuk male karlice

   3.500

  • Ultrazvuk urotrakta

   3.500

  • Ultrazvuk testisa

   3.500

  • Ultrazvuk bubrega

   3.500

  • Kolor dopler magistralnih krvnih sudova vrata

   4.100

  • Kolor dopler arterija i vena donjih ekstremiteta

   4.500

  • Kolor dopler arterija i vena gornjih ekstremiteta

   4.500

  • Kolor dopler arterija donjih i gornjih ekstremiteta

   4.100

  • Kolor dopler vena donjih i gornjih ekstremiteta

   4.100

  • Kolor dopler renalnih arterija

   4.500

  • Kolor dopler aorte

   4.500

 • Terapijske procedure u poliklinici

  • Davanje infuzije

   2.000

  • Davanje intramuskularne injekcije

   900

  • Davanje intravenske injekcije

   1.100

  • Plasiranje braunile

   1.300

  • Obrada rane

   1.900

  • Obrada dekubitusa

   2.100

  • Plasiranje običnog katetera

   2.000

  • Plasiranje silikonskog katetera

   2.500

  • Zamena diska kolostome

   2.000

  • Zamena kese na kolostomi

   1.000

  • Zamena diska ileostome

   2.000

  • Zamena kese na ileostomi

   1.000

  • Zamena diska urostome

   2.000

  • Zamena kese na urostomi

   1.000

  • Klistriranje

   2.900

 • Terapijske procedure na terenu

  • Davanje infuzije na terenu u prisustvu lekara opšte prakse

   5.300

  • Davanje intramuskularne injekcije na terenu

   1.500

  • Davanje intravenske injekcije na terenu

   1.900

  • Plasiranje braunile na terenu

   1.800

  • Obrada rane na terenu od strane lekara opšte prakse

   3.900

  • Obrada dekubita na terenu od strane lekara opšte prakse

   4.100

  • Zamena diska kolostome na terenu

   4.000

  • Zamena kese na kolostomi na terenu

   1.500

  • Zamena diska ileostome na terenu

   4.000

  • Zamena kese na ileostomi na terenu

   1.500

  • Zamena diska urostome na terenu

   4.000

  • Zamena kese na urostomi na terenu

   1.500

  • Klistriranje na terenu

   4.900

  • Plasiranje običnog katetera na terenu

   3.000

  • Plasiranje silikonskog katetera na terenu

   3.500

  • Nega bolesnika - CENA NA UPIT

 • undefined